sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür

ünlü filozof eflatun un sözüdür. bu sözüyle dünyada savaşların hiç bitmeyeceğini daha milattan önce vurgulamıştır.