salık vermek

birşeyi önermek ve haber vermek anlamlarında kullanılır. *
"ona söylenmesini salık vermiyorum."