türk milleti çalışkandır

yaşasaydı muhtemelen türk milleti troll kızlar yetiştirir olarak değişecek söz.*
katılmadığım sözdür. zeki olabiliriz ama çalışkan kesinlikle değiliz. tembellik konusunda araplarla yarışırız o derece.