ülkeden kaçıp gitmek için nedenler

ekonomi falan demeye gerek yok. yazılı olan sosyal haklarımızı alabilsek yeterli olacaktır aslında.
cehennemi dünyada yaşamak istememek
tartışmayı bilmeyen insanlar, ekonomik kriz, din ve politika alanlarındaki baskı, eşcinselliğe karşı gösterilen düşmanca tavır, gelecek garantisi olmaması, sanatla ilgili mesleklere değer verilmemesi, niteliksiz insanların para kazandıran konumlara getirilmesi, cehaletinin farkında olmayan cahiller, farklı ve eleştirel görüşlere tahammülsüzlük, toplu taşıma çilesi, adaletsizlik, az kazandıran bir işte köle gibi çalışıp hiçbir şey elde edememek fakat daha kolay işlerde çalışıp çok şey elde eden insanların varlığı, kitap okuma alışkanlığının olmaması, nezaketin zayıflık olarak görülmesi ve nazik kişiye saygı duyulmaması, bunun yerine zorba insanlara saygı gösterilmesi, eşcinsellerin bile haklarını kazanacak bir bilince sahip olmaması, anayasal hak elde etmeye çalışmak yerine başka şekillerde bütün eşcinselleri temsil ettiklerini düşünerek üzerlerine nefret toplamaları, amerikan özentiliği, modern giyimli olduğunu ve modern hayata sahip olduğunu iddia eden çoğu kişinin içi boşluğu, bunun yanında cahil ve okumamış kesimin çoğunluğu oluşturması.

aynı zamanda insanlarda hoşgörü ve şefkat eksikliği var. aşırı bencil ve önyargılılar.