umur

önem verme, aldırış etme, kafaya takma eyleminin ismi.

(bkz: umrunda olmak)
(bkz: umrunda olmamak)
taci'nin önünde dudu ile yiyişen adam. seni de unutmadık! (bkz: sihirli annem) *