anatomi

sevişilen farklı bedenlerde aynı olmadığı kolayca görülen, her seferinde yeniden keşfedilen ders. bütün sorun teoriğe bağlı kalan eğitim sistemi. ama sevişmek yeterince öğretici.
insan ve diğer canlıların yapısı ile ilgilidir.

(bkz: insan anatomisi)
(bkz: hayvan anatomisi)
(bkz: bitki anatomisi)
boktan bir derstir,telafisi yoktur iyi hatim etmeniz gerekir çünkü sağlık alanında çalışacaksanız meslek hayatınız boyunca karşınıza çıkar.
rönesans dönemi eserlerinin neredeyse tümünde, anatominin dibine vurulmuştur. heykel, resim gibi eselerde dikkat çeken erkeklerin aşırı kaslı kadın figürlerinde dolgun ve güzel tasvir edilmesinin kaynak bilgisidir.
sanatçı olabilmek için bilinmesi gereken en temel bilgidir.
lanet olası bir 4. yarıyıl dersiydi
ressamların gelişiminde katkılarının oldukça yüksek olduğu bilim. günde onaltı saat çalışan leonardo tabiki onaltı saat boyunca resim yapmadı.
padua üniversitesinde henüz 24ünde profesör olmuş andreas vesalius, bu bilimin babasıdır.
" insan vücudunun yapısı" isimli kitabıyla anatomi bilmine ışık tutmuştur.

edit: ömrümü çürütmüş hatta yıl kaybettirmiş olmasını tamamen hocalarıma bağlıyorum, anatominin suçu yoktu.
eski sevgilim sayesinde * anatomi (ve anatomik terimler) benim için hem romantik hem de erotik anlamlar taşımaktadır. anatomi bilmek önemlidir, vücudun bütün hassas noktalarını, nereye nasıl dokunduğunda hangi sonuçları alabileceğini bilmek gerçekten güzel bir şey.

buna rağmen, ders olarak alındığında anatomi, özellikle nöranatomi, kabus haline gelebilir. şahsen mezun olur olmaz nöranatomi kitabımı yakmayı planlıyorum.
anatomi terimi eski yunanca ana (içinden) ve tome yada temnein (kesmek) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur; keserek ayırma yada parçalama anlamına gelir.

tarihsel olarak bakıldığında mağara dönemi insan evladlarına kadar geriye gidebilirz ki bu dönemde yapılmış olan mağara çizimlerinde hayvan iç organı resimlerinin de olduğu görülmüştür. ilk yazılı kaynaklar ise eski yunan'da hippocrates ile başlar ( kafa kemikleriyle ilgili tanımları hala geçerliliğini korumaktadır) başka bir hekim aristotales ve ünlü yunan hekim galenos ( daha çok hayvan disseksiyonları üzerine çalışmıştır) ile devam eder. avrupa'daki yenilik hareketlerine takiben gelişme göstermiştir ki buna en iyi örnek leonardo da vinci'nin çalışmalarıdır; insan vücuduyla ilgili çizimleri günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. ancak onaltıncı yüzyılda bağımsız bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlanan anatomi gelişimine daha da ivme alarak devam etmiştir; ilk anatomist ve modern anatominin kurucusu andreas vesalius çok sayıda kadavra üzerinde çalışmıştır.
tümevarımsal bir araç.
insan bedeninden, evrensel bütünü kavrayışa doğru bir sıçrama tahtası.