cehalet

mesele ve hadiselerin sadece dış yüzüne bakıp hüküm vermek, mahiyetlerden habersiz yaşamak. aklın göze inmesi hali.
insanların kişisel algı ve gelişim dünyalarını ayıran tanım. hakaret anlamında kullanılmasıda kullanan tarafından cehalet temsilidir. insanın "kimsin ki? kitabını mı yazdın?" diye sorası geliyor.

(bkz: hayat felsefesi)
(bkz: yaşam felsefesi)
en kötüsü bilmemek değil öğrenmeye tamamen kapalı olma durumudur. işte bu tavır iletişimin tüm yollarını çıkmaz kılar.
meraktan, keşfetmekten uzak, idrak yollarının kapalı olma yada küçük yaşta kapatılma durumudur. merak edip keşfetmeyi akla gelemeyecek şekilde öğrenme, bilgilenme ile bağdaştırmaları mümkündür.
bütün kötülüklerin anasıdır, ama bazen de iktidar sahiplerinin çok işine gelir, çünkü cahilleri kandırmak kolaydır.
sevilesi, sayılası, kullanılası atasözümüz, "okumak cehalet alır, eşeklik baki kalır".
uğur mumcu'nun şu ibare ile çok güzel şekilde özetlediği durum: bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak
bu durumu taşıyan insanlara cahil denir. cahiller çevrelerinde olan biteni doğru değerlendiremezler ancak ferasetlerinin yettiği kadarıyla yetinirler. kendi durumlarının farkında değillerdir ve bu yüzden hep çok konuşur ve saldırgan olurlar.*
kendini bilmemektir.
oysa, bu dünyadaki en eski felsefelerin, öğretilerin ve dinlerin en büyük hedeflerinden birisi, kişiye "kendini öğretmek veya bildirmek"tir.
ülkesini ve toplumunu tanımamak veya eksik tanımaktır.
oysa, bu dünyadaki en büyük sorumluluklardan birisi, yurdunu ve milletini iyi tanıyıp onların yararına olabilecek ürünler vermektir.
hayatın birçok yönünü ıskalamaktır. çünkü, eksik bilgi, eksik eylem demektir.

...tüm bunlara rağmen, "cehalet = mutluluk" tur. çünkü, herşeyi iyi bildiğini, tam bildiğini, en doğruyu bildiğini sanmak ve öyle yaşamak, kişiyi daha rahat ve daha huzurlu yapar!!!
cehaletin neden mutluluğa daha yakın olduğunu kanıtlayan bir araştırma örneği için: (bkz:#235271)
cehaletin "bilgi" düzeyiyle ilgili olmadığını tekrarlamam gerektiğini hissettiren başlıktır. cahil bilmez midir? cahil bilir. cahili cahil yapan ilkelliği, küstahlığı, cüratkarlığı ve işine gelmeyen bilgileri reddetme özelliğidir ve bu uğurda gerektiğinde agresif tutum sergilemeyi kendine hak görmesidir.