disko

argo kullanımda, askeri hapishaneye denir.
asıl anlamı diskotektir.