elçi

uzlaşma sağlamak, bir işi iyi sonuçlandırmak için birinin yanına gönderilen kimse