ibranice

yahudi ve ya musevilik inancına mensup insanların kullandığı dildir.
çok güzel aksanı vardır
israil'in resmi dilidir. arapça ile aynı aileden gelir. hayli ilginç bir alfabesi vardır. inanılmaz derecede melodik dildir. ibranice'nin tuhaf bir özelliği daha vardır. her harf aynı zamanda bir rakama karşılık gelir. yahudiler, bu durumu tevrat'ın matematiksel bir iç bütünlüğü vardır diyerek açıklar. tevrat'ın rakamsal bir sır içerdiğini düşünen ve bunu çözmek için kafayı yiyen bir dolu insan vardır. son dönemlerde tevrat'takı rakam gizemini mistik bazı öğretilerle harmanlayan kabalacılar türemiştir. madonna bu akımın en sansasyonel simalarındandır. dünyanın en eski dillerinden biri olan ibranice'yi günümüzde 3,5 milyon insanın kullandığı iddia edilmektedir.

ps: kanımca yeryüzünde bu dilden daha seksi fonetiği olan başka bir dil yoktur.
kelile ve dimne'nin avrupa kaynağı olan dil; şöyle ki: beydabanın pançatantrası tabip burzon tarafından 6. asırda farsçaya çevriliyor. ibni mukaffa tarafından da 8. asırda farsçadan arapçaya çevriliyor. rabbi yuîl 13. asırda arapçadan ibraniceye çeviriyor. capua da 13. asırda ibraniceden latinceye çeviriyor. derken bu tercümenin tercümesinin tercümesinin tercümesinden de 16. asırda italyancaya çevriliyor ve aynı asırda bu italyanca tercümeden de fransızca ve ingilizceye...

çok yorucu bir yolculuk.

neyse. ibrani alfabesiyle arapça ve türkçe yazılmış metinler de mevcuttur. ispanyollar endülüsü tekrar fethedip de müslümanları ve yahudileri kılıçtan geçirirken kültür mahsüllerini de yok etmişlerdir. bunun farkına önceden varan yahudiler arap diliyle yazılan bilim eserleri ibrani alfabesiyle yazmışlardır. böylece bir çok eser muhafaza edilmiştir.
kabbala öğretisinde kullanılan alfabenin bağlı olduğu dil
harflerini tanıdığım bildiği ama konuşan birine rastlamadım
yaptıracağım dövmede kullanacağım alfabe olabilir
aramiceden beslenen,arapçayı besleyen ve siyonizmin başarılı çalışmaları sonucu 2000 yıl sonra tekrar faal hale gelen güzel dil.
gürcü alfabesinden sonra bana en ilginç gelen alfabeye sahip dildir.
en güzel aksanı almancayla karışan yiddish/ yiddişdir bence, ispanyolcayla karışan ladinoda hoştur, okuması sıkıntıdır çünkü ibranicede sesli harf yoktur, tevratta noktalamalarla sesli harfleri verirler ama tevrat dışında o da yoktur, bu da şu demek her kelimenin okunuşunu ezberlemeniz gerek, hayli yorucudur, el yazısıyla yazarken alfabe değişir, bu yüzden yazabilmek zaman alır, alfabeyi ezberlemek yetmez, arapçaya çok benzer, sağdan sola yazılır, semitik bir dildir,bilmeniz sizi çok karizma gösterir, ulusal bir dil olmasının en büyük sebebi 2. dünya savaşıdır, israil devletinin kurulmasıyla dilde de yahudi birliği sağlanmıştır, kaldı ki 2.dünya savaşından önce bizzat çoğu yahudi ibranice konuşmayı cahillik belirtisi olarak görür benimsemezdi, sadece hahamlar konuşurdu, hitler sağolsun ibraniceyi dil yaptı
ermeni alfabesinden sonra en çok sevdiğim şekillere sahip alfabenin dili. arapça'nın emmoğlu, aramice'nin kızının kızı.
hiç de öyle anlatıldığı gibi karizmatik falan değildir. arapçayı andıran bol hırlatmalı bir dildir. almancayı da çağrıştırıyor. alfabesi sevimlidir.
semitik dillerden en estetik ve karizmatik olanı.
bolca ş ve h sesi vardır.
milliyetçi israilliler ile kabbalacıların bir iddiasına göre, bu dil, insan anatomisine, ağız yapısına ve manevi dünyasına en uygun tek dildir.
ş ve h seslerini almancaya benzettiğim dil.