paskhein

ilkçağ grek felsefesi'nde edilgenlik manasında kullanılan terimdir.

aristoteles'in on kategorisinden yani kategoria'dan birisidir. misal, ısınmak veya yakılmak edilgenlik belirtir. tıpkı etkinlik yani "poiein" gibi edilgenlik de, ters orantı şeklindeki bir karşı durumu, karşıtlığı* ve azlığı-çokluğu ifade eder.

bu meyanda, paskhein'e göre, ısınmak, soğumaya karşı olduğu gibi, az ya da çok ısınılabilir.

aristoteles'in kategoriler'inde, 1b-2a ve 11b bölümlerinde paskhein hakkında daha fazla ayrıntı bulmak mümkündür.