postu deldirmek

vücudun her türlü kesici, delici materyalle zarar görmesi.