reddi miras

mirası reddetmek anlamına gelir. miras bırakan kişinin yüklü miktarda borcu varsa varisleri borcu ödemekten vazgeçerek mirası bırakan üzerindeki tüm yasal haklarından vazgeçerler.