sükunet

sessizlik, durağanlık anlamında kullanılır