vazo

çiçek koymak için kullanılan, cam, toprak, porselen vb. maddelerden yapılan derin kap.