yazdıkları ile çelişik düşünen tam zıddı hayat süren yazar

ötekileştirme karşıtı şeyler yazıp ötekileştirmenin tillahı sayılabilecek davranışlar sergileyen ya da hümanist görünen ancak insanları türcülük etrafında şekillendirip belli çeşitlerini nefretle süsleyen, böyle sevgi dalgaları yayan ancak gerçekte sevgisizliğin en yalın tanımı sayılabilecek şekilde en önde gideni olan; gerçekteki ile görünürdeki hali arasında karstik şekiller hatta uçurum böyle yer yer falez olan yazardır. örnekler çoğaltılabilir. insanları tanımamış olmaya yönelik "keşke tanımamış olaydım" önermesinin uygulama alanıdır bu yazar.

tabi ne yazarsa yazsın nasıl biri olduğunu bilen onu tanıyan diğer yazarlar; yaşadığı çelişki arasında gelip giderken o uçurumdan düşüp çoktan öldüğünün bilincindedirler.

"göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün"e tepki olarak doğmuşlardır.

(bkz: su çok soğuk sakın gelme git git)
(bkz: ben gülüyor muyum)
(bkz: zamanında buraya nefret çizmiştin ben de içini doldurdum)
(bkz: tesadüfi değil tamamen kasti)