yezdan

zerdüştilik'te* veya daha doğru bir yoruma göre, mecusilik'te iyilik ilahı, hayır tanrısıdır yezdan.*

(bkz: zerdüşt)
(bkz: mecusi)
(bkz: mazdaizm)
(bkz: ahura mazda)
(bkz: ehrimen)
(bkz: hürmüz)
(bkz: hürmüz ile ehrimen)
(bkz: angra mainyu)