20 temmuz 2016 tüm ülkede ohal ilan edilmesi

cb ohal'i açıklarken salondakilerin alkışlaması. kafasında huni ile dolaşması gerekenler mecliste.
tıpkı 1980-83 döneminde olduğu gibi "kanun hükmünde kararnameler" yani khk'lar ile adından söz ettirecek bir dönem olacaktır diye tahmin ediyorum. bilmeyenler için khk'lar, meclis'in kararı ve onayı ile, bakanlar kurulu tarafından çıkarılır. bir diğer ifadeyle artık gidişata göre bir kanun çıkarılacak, bu kararnameler ile yapılacak eylem ve alınacak kararların süresi epey kısaltılacaktır. bana göre başkanlık sisteminin bir provası gibi gözüküyor çünkü alınacak kararlar hızla uygulanacaktır. zaten şu anki iktidarın başkanlık sistemi için en büyük gerekçelerinden biri de kararların hızlı alınıp uygulanması gerekliliğiydi. bu süreç içerisinde bunlar denenecektir. artık nasıl bir dönem yaşarız orası belirsiz tabii. umarım herkes için en hayırlısı olur da daha büyük sıkıntılar yaşamayız ülkenin aklı selim bireyleri olarak.
türkiye için "ohal ne demek"enter vakti.
sokaklarda gerizekalı gibi kutlanan durum. net salağız ya, net.
hayır anlamadığım buna şaşıranlar şoke olanlar var saçma sapan! yahu zaten bu ülkede, kürtler, ermeniler, çingeneler, aleviler, ateistler, deistler, lgtbi+ bireyler, göçmenler ve bilimum taraf olmayıp bertaraf olan azınlık gruplar ne zaman anayasal haklarına tam anlamıyla sahip oldu ki? bir trans seks işçisi zaten bu ülkede kelle koltukta hep "ohal" vaziyetinde yaşadı! dahası biz lgtbi+ bireyler son iki yıldır kusulacak tüm nefretin tek adresi gibi "ohal" durumunda yaşamaya çalışmaktayız. bizim için değişen ne oldu? hiç! elimize kalan özet şu; bir tarafta ileri zekalı, "demokrasi sevdalısı" güruh sabaha kadar korna, böğürme sivil darbe kutlasın! bir tarafta da kendince bilgili aydın kesim "dirim çik ciddi" paylaşsın!

kanımca durumun en güzel özeti ülkece şudur;

(bkz: düşünemiyorum "ohal"de varım)
ohal sonrası facebook, twitter vb. sosyal medya kullanımında cadı avı artırılacaktır diye tahmin ediyorum.

ohal neymiş, bir baktım da; şöyle anlatılmış.

tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.

vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
olağanüstü hal kararıresmi gazete'de yayımlanır ve hemen türkiye büyük millet meclisi'nin onayına sunulur. türkiye büyük millet meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. bakanlar kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

bakanlar kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce milli güvenlik kurulu'nun görüşünü alır.

olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, türkiye radyo ve televizyonuyla ve bakanlar kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir.

olağanüstü hal süresince, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. bu kararnameler resmi gazete'de yayımlanır ve aynı gün türkiye büyük millet meclisinin onayına sunulur.

olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9'uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

c) kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

d) olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını vedağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

f) söz, yazı, resmi,film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

g) hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

h) her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,

i) ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

j) her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

l) bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

n) işçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.

kaynak: birgün.net
--- alıntı ---

diyarbakır'da ohal kalktığı zaman trt spikeri sokaklarda röportaj yapmıştı. yaşlı bir amcaya "ohal kalktı ne söylemek istersiniz?" diye sorunca amca "valla kızım ohal kalktı ama biz polise hala abe diyıx" demişti.

--- alıntı ---
uzun süredir içinde bulunduğumuz durum resmileşti, diyerek kendimi rahatlatmaya çalışsam da olmuyor. mümkün mertebe sokağa çıkmamak lazım sanırım, da nereye kadar?..

sonumuz hayrola.
şaka maka cemaat bir neslin hayatına resmen sıçtı. dağıtılan ygs-lys soruları, kpss sorularını dağıtarak binlerce yandaşı atamaları, binlerce insanın hakkını yemeler.düzmece iddianamelerle operasyon düzenleyerek binlerce öğrencinin eğitim haklarını ellerinden alarak ( bu öğrencilerin bir çoğu bu yüzden okullarından atıldı) hapse atmaları, yine aynı şekilde düzmece iddianamelerle on yıllara varan hukuksuz cezalar verilmesini sağlayarak insanları ülkelerini terketmeye mecbur bırakmaları. gezideki kutsal ittifakları.üstüne darbe girişimiyle ohale sebep olmaları. allahın cezaları,beter olsun namussuzlar diyesim geliyor da; filler tepişirken olan yine bize oluyor. olmaya devam da edecek muhtemelen.
ohal'i herkes açıklar artık bunun altında ama ben de kısaca tanımlayayım da eksik kalmayayım.

hani youtube'da filan mayfa babalarının verdiği ayarları izleyip karşılarında hayatı kaymış vatandaşları görüyorsunuz ya; hah işte tam onun gibi bir şey bu ohal.

ayrıca yıllarca ohal ve valilerini görmüş (daha sonra bu valiler siyasete de girmişlerdi) bir neslin evladıyım. fırsat ayağımıza kadar geldi; sonunda her yerde ohal var.

ayrıca ismail türüt'ten geliyor 'akıllı ol'
uyudum uyandım yine olan olmuş. babamın telefonda söylediği ilk şeyin "kimliğini hep yanında taşı, sosyal medyaya da bir şeyler yazma" olmasına sebebiyet veren durum.
binlerce faili meçhul* cinayetlerin ilan edilmesidir. (bkz: 90lar) (bkz: aihm davaları)
ohal durumlarında aihm yetkileri de durdurulmuş olacaktır..

asıp kesip kimseye müdahale ettirmeyecekler..
bunu da görmüş olduk. bununla birlikte vatandaşlık dersinde öğrendiğim tüm kavramların gerçeğini görmüş oldum bu yaşımda.

hayatımızda doğrudan bir şey değiştirmeyen, ama tehlikeli ellerde dolaylı olarak hayatımız mahvedebilecek halin ilanıdır.
3 ay daha uzatılmıştır.
başkanlık sistemi muhabbetiyle devam etmesi sürecindeyiz.