ahlak korumacılığı

devlet eliyle ahlak zabıtasına devşirilmiş sık sık baskın yaparak göz boyamak şeklinde ortaya çıkan, haber olmak dışında pratik faydası olmayan önleme birimi. ahlak için ihdas olunan bir kurumun, memurlarına maaş dağıtmak dışında gerçek anlamda ahlaka yönelik ne gibi bir koruma getirdiği de muamma.

(bkz: kime göre ahlak neye göre ahlak)