beş kardeş

şamar, tokat anlamında kullanılan deyimdir.