cırcır olmak

argoda, üşütme ya da yenilen bir yemeğin etkisi sonucunda ishal olma durumu.