gandalf's garden magazine

eşcinsel kültürün temel yapı taşlarından olan hippie, 60 kuşağı ve uk homoseksüelliğini en iyi yansıtan, dönem olarak oz magazine'nin rakibi olan alternatif kültür dergisi. 60ların sonunda yayın hayatına başlayan dergi, diğer eşcinsel dergiler gibi politik sebeplerle kapatılmıştır.