heğ

edat ya da yan cümleciğe bağlandığını samimiyet katan kurtarıcı kelime.

'heğ ben de seni çok seviyom' gibi.