ıstampa

içinde, mühür ya da damga gibi şeyleri mürekkeplemeye yarayan mürekkepli kutu.