kuş beyinli

kuşların zekasına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığımız dönemlere ilişkin bir aşağılama ifadesi.
oysa, birçok kuş türünün zekasının şaşırtıcılığı kanıtlanmıştır günümüzde.
belki de, beynin küçüklüğüne ilişkin bir gönderme...