mühür

bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastikten yapılmış araç.