nal

at, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası.