psikometri

uzak veya yakın geçmişte bir eşya ile temas etmiş kişi ya da kişiler hakkında bilgi edinme yöntemidir. psikometri ile sadece eşyalarla temas etmiş kişiler hakkında değil, o cismin başından geçen her türlü olay hakkında da bilgi edinilebilir.