rengini belli edende başka bir renk arama çabası

tarihsel kaybedişi gün gibi ortada olan bir duyguyu, başka bir gerekçe yaratarak yaşatma, ayakta tutma ısrarıdır.

birbiri için hiç bir araya gelmeyen, birarada olmaları sadece o an orada bulunuyor olmalarından kaynaklanan, ancak buna fazla anlam yükleyen yünleyen için; yıkıcı sonuçları olabilir. çoğu zaman bu bir kabullenemeyiştir. mesela renk mavi ise, çok zorlanırsa bundan çıkarılan renk, aynı bokun lacivertidir. netice, hep aynı istenmeyen sonuca sürüklenmeye gebedir.
insanların karşılarındakini kendine benzetme çabasıyla eşdeğerdir.
karaçalı'nın "renkleri aramakla yıllar geçti, teşhisim bitti, yok senin rengin." sözü ile noktalanabilir.