sike sürülecek aklı olmayanın akıl dağıtması

bilginin akla ve düşünceye dayandığını akılda gerçekliğin bilgisini veren önsel bilgiler bulunduğunu savunan akımla çelişen durum.

doğru bilgiye ulaşmak için akıl, düşünce ve önsezi şartları aynı anda arandığına göre salt sike dahi sürülemeyen bu öndeyi çıkış noktasını zaten kendisi çürütmektedir. öptüm.