tabloid

daha çok uk ve usa'da yalan ve sansasyonel magazin haberi yaymak için kullanılan gazete ve dergiler. kraliyet ailesi ingiltere'de aleyhe haber yapmaması için bir kısmına para yediriyormuş.