zarf atmak

karşısındaki kişiyi herhangi bir konuda denemek, yoklamak.