arcology

türkçe'de arkoloji olarak geçen terimin batı dillerindeki karşılığı.

(bkz: arkoloji)