aryanizm

aryanizm, 3.yy. sonları ve 4. yy'da arius adında bir papaz tarafından kurulup yayılan ve hristiyan inanışının tersine, hz.isa'nın tanrı ve/veya tanrı'nın oğlu olduğunu yadsıyan bir mezheptir. ariusçuluk da denir türkçe'de aryanizm'e.