denge ve denetleme ağı

tam olarak neyin amaçlandığını çözemediğim, "toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı çoğulcu bir türkiye istiyoruz." sloganıyla yola çıkan bir platform.

http://www.birarada.org/