mütevellit

-dan beri, -dan dolayı anlamında kullanılır. arapçadan gelmektedir.