ruh

insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliktir.dış görünüşüyle alakasız ruhlu insanlarda vardır.

(bkz: ruhun sarışın)
insan bedenini kumanda eden gerçek varlık.. benim dediğimiz gerçeklik..
canlı olan tüm varlıkların "can"ıdır.
inanç sisteminin olduğunu düşündüğü ama bilimin henüz kanıtlayamadığı metafor. ha ruh sağlığı derseniz eğer bunu da zihin ve hafıza kavramıyla kolayca açıklayabiliriz.
eş anlamlısı tin olan kelime. 20-30 sene öncesine kadar felsefi ve edebi eserlerde tin olarak kullanılırken günümüzde ruh kelimesinin kullanımı daha yaygındır.
yıllar önce şeytana sattığım şey..hala alacağım var..
insan varlığının maddi olmayan tarafı ya da özüdür.

ruh kavramının tanımlanması ve çözümlemesi kültüre, dine ve felsefeye göre oldukça farklı çeşitlilikte ele alınmıştır. değişik dine mensup olan kişiler ve düşünce yapıları aynı olmayan filozoflar ruhun doğasını, beden ve ruh arasındaki ilişkiyi, nereden geldiğini, kökenini ve ölümlü olup olmadığını farklı görüşleriyle açıklamaya çalışarak birbiriyle bağlantılı ya da oldulça farklı teoriler ortaya atmışlardır.

bir grubun benimsediği din görüşü ve felsefe algısıyla bakıldığında ruh kendine özgü bir varlık olarak her canlı oluşumun içindeki özü içerir ve insanın temel unsurudur. diğer bir grup düşünüre göreyse ruh insan varlığının kendisiyle bedeni arasındaki iletişimi sağlayan maddi bir yapı olarak ele alnır.
21 gram olduğu söylenen metafizik öğesi.
ruh yoktur. nöron ve sinapslar vardır.
ikizi ve öküzü olduğu düşünülen tarif edemediğim soyut bişiy...
evrim iyi hoş,richard dawkins bir yere kadar götürüyor da bu ruh olayını bilimsel olaya dayandıramadığımdan bazı geceler 03.03 olunca uyandığımda çok pis tırsıyorum
eşittir gizem... belki de gerçeklerin gizlendiği alan.