sarkastik

alaycı yaklaşım tarzı.
"13-18" yaş arası ergen grubunun hem kendi yaş grubuna hemde büyük yaştaki; öğretmen, ebeveyn, psikolog, psikolojik danışman gibi kendilerince otorite olarak gördükleri gruplara karşı fazlasıyla sergiledikleri davranış biçimidir. ergenlik döneminde görülen sarkastik davranış örüntüsü; aşağılık kompleksi, kendini yetersiz hissetme, az gelişmişlik ve özgüven eksikliğinin bir belirtisi olarak davranışçı ekol tarafından açıklanmaktadır. bunun yanında ileri yaşlarda, erişkinlik döneminde ise bu tavır tam tersi kendini gerçekleştirme, ideal ve gerçek benliğin örtüşmesinin bir yansıması olarak açıklanmaktadır. türkiye toplumu gibi konservatif ve eğitim düzeyi düşük toplumlarda da ergenlik süresinin daha ileri yaşlara kadar uzaması durumu ile konuyu nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda derin düşüncelerdeyim bu aralar. acaba bizim toplumumuza şöyle bir baktığımızda etrafımızda sosyo-kültürel, geleneksel ve norma bağlı etkileri de hesaba katarak düşündüğümüzde bir sürü kendini gerçekleştirememiş geç ergenler mi yoksa vakur ve bilge kendini gerçekleştirmiş kişiler mi dolaşmakta? ben daha düşünmekteyim.