transvestizm

karşıt cinsiyettekinin yani erkekse kadın, kadınsa erkek görünümüne, kıyafetler ve makyaj vb. yoluyla bürünme dürtüsü. transvestizm, daha çok homeseksüel değil de, heteroseksüel erkeklerin kadın kılığına girmesi için kullanılır.
transvestite'nin ve transvestist'in anlam olarak değil ama köken olarak bozulmuş haline de trans, hatta travesti diyoruz maalesef. dil, yaşayan bir varlıksa da, bu tür anlam kaymalarının yarattığı biçimsel bozukluğa dikkat çekilmeli...