ttk

bir kısaltmadır. çokça şey, kurum bu kısaltma altında toplanmıştır.

a) türk tarih kurumu
b) türk ticaret kanunu
c) tanrı türk'ü korusun*
d) türkiye taşkömürü kurumu
e) ...