kravat ve takım elbise ile iyi hal indirimi almak

katiller veya benzer abuk subuk suç işleyenlere yapılan öneri. kravat tak, tıraş ol, takım elbise giy, boynun hafif yana yatık takıl, iyi hal indiriminden faydalanırsın, daha az hapis cezası alırsın. bundan faydalanan zilyon tane suçlu var. adalet sisteminize sokayım.