lağvetmek

yürürlükten kaldırmak, imha etmek, yok etmek, iptal etmek anlamındadır.