zuizm

agnostik, çağdaş bir sümer diniymiş. izlanda'da halkın bir bölümü protesto amaçlı olarak din değiştirdiğini konu alan haberler yayınlanmaya başladı. halk din vergilerini ödememek ve bu vergileri protesto etmek için din değiştiriyormuş.

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/... *
izlanda'da resmi olarak kabul görmüş, kiliseler için toplanan vergilere muhalif olarak büyüyen neopagan dini bir harekettir.
zuizm dini antik sümer tanrılarına bağlılığı benimser.
zuizm 2013 yılında 4 kişi tarafından hükumetin herhangi bir dine mensup vatandaşlarından kilise vergisi toplama kararından sonra protesto amacıyla kurulmuş, 2015 yılında 3000 kişi resmi olarak zuizm dinini seçmiştir.
zuizm hareketi, izlanda'da diğer dini gruplardan farklı olarak, mensupları tarafından ödenen tüm vergileri tekrar kendilerine dağıtmayı vaat etmektedir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Zuizm *

(bkz: din vergisi almak)