gay ilişkilerdeki en büyük sorun

  • /
  • 6
ne istediğini bilememek ve daha fazlasını arzulamaktır.
izlenimlerime göre;
• güven
• sadakat
• saygı
bu üç maddenin yaratılamayışından ötürü çoğu ilişkinin uçuruma sürüklendiğini düşünmekteyim.
  • /
  • 6